Zadnje kuckano

Subskrajb tu d fid

Abaut mi

ChiQ Montes
Kad sam sredinom 2006 -te prvi put “ozbiljno” seo pred tastaturu,a onaj moj bate nagovorio, mislio sam da se nikad neću prilagoditi... (bre, zavoleo sam sve vezano za video, a pisanje mi nije najbolja strana...)... Udario sam ono dugme dole “Power ON”… I sve ostalo vise nije zanimljivo. (...cenzura...)

Bor grad – Zaboravljeni

Posted on August 13, 2008

(0) Comments

Podržavajući ideju neprestane promocije grada Bora, jedan od naših doprinosa (izmedju ostalih) je taj da se setimo i podsetimo ovaj naš grad na sve bisere koje ima a na koje ni malo ne obraća pažnju. Ovo je još jedna borska priča a za koju verovatno velika većina i ne zna.

Ekskluzivno za “Bor-grad INFO”, Dragan Jeremić, čovek koji je proneo ime našeg grada od Kanade do Japana, a dan danas nema razumevanja za njegove ideje i rezultate, iznosi neke detalje iz bogate sportske istorije:

U periodu od 1974. do 1980 god. na teritoriji bivše Jugoslavije formirano je više klubova Uechi karate sistema borenja, u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Klubove je formirao g.din Mario Topolšek koji se poslednjih devet godina nalazi na čelu Evropske Uechi Karate Federacije čije je sedište u Pragu. G.din Topolšek je dugi niz godina, pre dolaska u Jugoslaviju, živeo u Francuskoj odakle je i započeo početkom 60-tih svoje studiranje karatea kod Master Kanei Uechia, često odlazeći za Japan (Okinawa). Obzirom da je Francuska prva zemlja u Evropi u koju je “donešen” karate kao i činjenica da je u to vreme u Francuskoj živelo nekoliko vrhunskih majstora karatea iz Japana, (poznat je dojo g.dina Henri Plea koji i danas radi i u kome su vežbali čuveni majstori kao sto su: Valera, Taidji Kaze, Joshinan Nanbu i mnogi drugi-dojo postoji od 1950god), g.din Toplošek je želeo da to iskoristi kao prednost da i naša zemlja bude medju prvima u kojoj će se karate vežbati.

BOR

-Karate klub “ARENA” trener Dragan Jeremić (03.02.1962.) – Sertifikat Evropske Uechi Karate Do Federacije (EUKF) sa sedištem u Pragu. Zvanje karate majstora.

-Klub postoji od 1975god. zvanično registrovan u oktobru 1976 god. pod imenom karate klub “RUDAR”.

-Prvi trener je bio g.din Nebojša Stevanović.

-Nakon dvadesetak godina rada klub privremeno prestaje sa radom, nakon šega Dragan Jeremić formira novi klub (dojo), pod novim imenom.

-1996. god. u organizaciji “Društva Kinesko-Srpskog prijateljstva”, a na poziv tadašnjeg Ministarstva za sport naše zemlje Dragan Jeremić kao predstavnik grada Bora i prof. Mario Topolšek demonstriraju karate veštinu u Beogradu pred ambasadorom N.R.Kine i više visokih predstavnika tadašnje Vlade naše zemlje.

-Kao bivši član Uechi Karate reprezentacije Dragan Jeremić dobija poziv od strane g.dina Maria Topolšeka za učešće na šamionatu Okinawe (Japan) kao jedan od predstavnika naše zemlje, ali u sredini u kojoj živi ne nailazi na razumevanje i podršku, nakon čega odustaje od daljeg angažovanja.

-Obzirom da je Dragan Jeremić evidentiran u Uechi karate Asocijaciji Okinawe (Japan), do sada je nekoliko puta dobijao pozive za dalje usavršavanje ove veštine na Okinawi.

-U sastavu kluba koji vodi Dragan Jeremić postoji mogućnost organizovanja kratkih kurseva samoodbrane kako za pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova, tako i za ostalo gradjanstvo.

-Zbog nedostatka razumevanja odredjenih službi u gradu Dragan Jeremić u poslednje dve godine nije u mogućnosti da drži predavanja i pored činjenice da ima puno onih koji bi želeli da nauče nešto o ovoj lepoj veštini borenja.

Nakon demonstriranja karate veštine u Beogradu, u martu 1996god. pred Ambasadorom N.R.Kine i visokim predstavnicima tadašnje Vlade Srbije, organizovana je i izložba Kineske umetnosti i civilizacije u Boru.

Pored Prvog sekretara i savetnika ambasadora N.R.Kine i atašea za kulturu N.R.Kine, na slici se s leva u desno nalaze i Dragan Jeremić, pored njega stoji Predsednik Evropske Uechi Karate Federacije prof. Mario Topolšek i grupa gradjana Bora.

Ovo je samo deo bogate reportaže koju će Bor grad INFO uraditi i početak podsećanja na one koje je njihov grad zaboravio. Preuzeto Bor-grad INFO>>